Μέλη ΔΣ

Παρακάτω παρατίθενται τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, από την παράταξή μας, σε αλφαβητική σειρά.

Αλεξανδράκη Μαρία – Υπεύθυνη σε θέματα Πρόνοιας

Βάλλας Μιχαήλ

Γαλιμιτάκης Ιωάννης

Διαμαντής Ιωάννης – Πρόεδρος ΑΝΕΚ

Ζαΐρης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

Μαγκούλιας Ποθητός – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Μαρίνος Ιωάννης – Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

Μελάς Γεώργιος – Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ

Πέρος Γεώργιος

Πλάτσης Χαράλαμπος – Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

Ρήγας Μικές – Αντιδήμαρχος

Τηλιακός Σακελλάριος – Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Τρικοίλης Γεώργιος

Φρατζής Νέστωρ – Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Ψαράς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος